Ηλεκτρικοί πίνακες

Η εταιρία CRELI ξεκίνησε το 1974 ως μία μικρή οικοτεχνία κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων και σήμερα αποτελεί μία άρτια οργανωμένη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικών πινάκων.Η Creli κατασκευάζει στην Ελλάδα μεταλλικούς ηλεκτρικούς πίνακες από οικιακούς μέχρι και υποσταθμούς μέσης τάσης, ενώ εξειδικεύεται και σε ειδικές κατασκευές ηλεκτρικών πινάκων.

Παρουσιάζονται 106 - 126 από 187

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ

Αρχική Τιμή: 230,00 €
Tιμή: 171,12 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 230,00 €
Tιμή: 171,12 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 240,00 €
Tιμή: 178,56 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 240,00 €
Tιμή: 178,56 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 240,00 €
Tιμή: 178,56 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 250,00 €
Tιμή: 186,00 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 140
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 250,00 €
Tιμή: 186,00 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 112
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 250,00 €
Tιμή: 186,00 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 250,00 €
Tιμή: 186,00 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 250,00 €
Tιμή: 186,00 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 260,00 €
Tιμή: 193,44 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 260,00 €
Tιμή: 193,44 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 264,00 €
Tιμή: 196,42 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 270,00 €
Tιμή: 200,88 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 100
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 270,00 €
Tιμή: 200,88 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 272,00 €
Tιμή: 202,37 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 280,00 €
Tιμή: 208,32 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 290,00 €
Tιμή: 215,76 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 290,00 €
Tιμή: 215,76 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών:
Δείκτης Στεγανότητας: IP55

ΧΩΝΕΥΤΟΙ

Αρχική Τιμή: 260,00 €
Tιμή: 193,44 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 140
Δείκτης Στεγανότητας: IP22
Αρχική Τιμή: 280,00 €
Tιμή: 208,32 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 140
Δείκτης Στεγανότητας: IP22