Ηλεκτρικοί πίνακες

Η εταιρία CRELI ξεκίνησε το 1974 ως μία μικρή οικοτεχνία κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων και σήμερα αποτελεί μία άρτια οργανωμένη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικών πινάκων.Η Creli κατασκευάζει στην Ελλάδα μεταλλικούς ηλεκτρικούς πίνακες από οικιακούς μέχρι και υποσταθμούς μέσης τάσης, ενώ εξειδικεύεται και σε ειδικές κατασκευές ηλεκτρικών πινάκων.

Παρουσιάζονται 148 - 168 από 187

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ

Αρχική Τιμή: 580,00 €
Tιμή: 431,52 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 146
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 600,00 €
Tιμή: 446,40 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 57
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 620,00 €
Tιμή: 461,28 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 85
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 630,00 €
Tιμή: 468,72 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 40
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 640,00 €
Tιμή: 476,16 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 158
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 680,00 €
Tιμή: 505,92 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 191
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 690,00 €
Tιμή: 513,36 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 50
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 740,00 €
Tιμή: 550,56 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 105
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 750,00 €
Tιμή: 558,00 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 75
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 772,00 €
Tιμή: 574,37 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 44
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 780,00 €
Tιμή: 580,32 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 126
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 800,00 €
Tιμή: 595,20 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 106
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 810,00 €
Tιμή: 602,64 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 138
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 814,00 €
Tιμή: 605,62 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 61
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 825,00 €
Tιμή: 613,80 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 171
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 850,00 €
Tιμή: 632,40 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 118
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 860,00 €
Tιμή: 639,84 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 315
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 870,00 €
Tιμή: 647,28 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 75
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 890,00 €
Tιμή: 662,16 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 131
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 890,00 €
Tιμή: 662,16 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 151
Δείκτης Στεγανότητας: IP55
Αρχική Τιμή: 910,00 €
Tιμή: 677,04 €
Μάρκα: CRELI
Θέσεις ασφαλειών: 96
Δείκτης Στεγανότητας: IP55