Σωλήνες Ευθείς - Σπιράλ

Σωλήνες Ευθείς - Σπιράλ
  • Οι άκαμπτοι ευθύγραμμοι σωλήνες και οι διαμορφώσιμοι κυματοειδείς σωλήνες ελαφρού τύπου παρασκευάζονται από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό αυτοσβενόμενο U-PVC , απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα (RοHS).

Φέρουν τη σήμανση πιστότητας CE και κατατάσσονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 61386-01.

Οδηγίες εναρμόνισης: 2014/35/ΕΕ (LVD) , 211/65/EE (RoHS)
ISO 9001:2015 - ΑΡ.ΠΙΣΤ.:14241954
Πρότυπα εφαρμογής άκαμπτου: ΕΝ 61386-01 / 61386-21
Πρότυπα εφαρμογής διαμορφώσιμου: ΕΝ 61386-01 / 61386-22

 

  • Οι διαμορφώσιμοι κυματοειδείς ενισχυμένοι σωλήνες (SiBi) κατασκευάζονται από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό αυτοσβενόμενο U-PVC, με εξωτερική επένδυση από P-PVC, απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα (RοHS).

Φέρουν τη σήμανση πιστότητας CE και κατατάσσονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 61386-01.

Οδηγίες εναρμόνισης: 2014/35/ΕΕ (LVD) , 211/65/EE (RoHS)
ISO 9001:2015 - ΑΡ.ΠΙΣΤ.:14241954
Πρότυπα εφαρμογής: ΕΝ 61386-01 / 61386-22

 

  • Οι άκαμπτοι ευθύγραμμοι σωλήνες και οι διαμορφώσιμοι κυματοειδείς σωλήνες βαρέως τύπου CRELI φέρουν τη σήμανση πιστότητας CE και κατατάσσονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 61386-01.

Οδηγίες εναρμόνησης: 2014/35/ΕΕ (LVD), 211/65/EE (RoHS) , 2006/1907/EU ( REACH)
ISO 9001:2015 - ΑΡ.ΠΙΣΤ.:14241954
Πρότυπα εφαρμογής άκαμπτου: ΕΝ 61386-01 / 61386-21
Πρότυπα εφαρμογής διαμορφώσιμου: ΕΝ 61386-01 / 61386-22